документ с невярно съдържание

altered document; false document by alteration