действие

(като правни последици) effect; (като система от телодвижения) action