задържане на стоки на митницата

suspension of goods