по същество биологичен процес

essentially biological process