дружества от затворен тип

companies of closed-end type