влошаване

deterioration;
влошаване на финансовото състояние - deterioration of the financial situation