по избор на

(предоставен на избора на) at the choice of, (в следствие от избора на) by the choice of