сливане

consolidation (като форма на преобразуване)