разкриване

(на информация) disclosure (of information)