Министър на вътрешните работи

Minister of Interior