доход

income
доходи от спестявания - savings income