погасителна давност

limitation (някъде и prescription)