съдебен

judicial
напр. съдебени контрол - judicial control