превъзпитаване

reform, rehabilitation (като цел на наказанието)