протокол

minutes (от събрание, заседание), record