изпитателен срок

test period (при условно осъждане или предсрочно освобождаване)