отменям

repeal, revoke (за закон), cancel, quash (присъда, решение - от горна инстанция)