иск

claim, (в материален смисъл) remedy, (в процесуален смисъл) action