работно време

working time;
работа при удължено работно време - overtime work