доказателствен

probative;
доказателствена стойност - probatibe value