свиквам

convene, convoke, call, summon (общо събрание, заседание и т. н.)