влачене и тласкане на кораби

towing and pushing of vessels