оценка

appraisal (от официален оценител), assessment