приемател

(при сключване на договор) offeree, (по менителница) drawee