съвпадение на волеизявленията

meeting of the minds