джиро

indorsement;
пълно джиро - full indorsement, бланково джиро - blank indorsement