опазване на обществения ред

maintenance of the public order