издател

(по запис на заповед) maker, (по менителница) drawer