отменям

overturn;
отменям решение на съд - overturn a court decision