съдебен изпълнител

bailiff;
частен ~ - private bailiff;
държавен ~ - state bailiff