в състав от трима съдии

sitting with three judges