по същество

on the merits;
решение по същество - decision on the merits