освобождаване от гражданство

relinquishment of citizenship